بهترین لحظات زندگی از دید چارلی چاپلین ...

 

 

To laugh until it hurts
your stomach.

آنقدربخندی که دلت دردبگیره

To find mails by the thousands when you return from a vacation.

بعد
از
اینکه
از مسافرت برگشتی
ببینیهزار تا نامه داریTo go for a vacation to some pretty place.

برایمسافرت به یک جایخوشگلبریTo listen to your favorite song in the radio.

به
آهنگ
مورد
علاقت از رادیو
گوشبدی

To go to bed and to
listen while it rains outside.

بهرختخواب بری وبهصدای بارش بارون گوشبدیTo leave the Shower and find that the towel is warm

ازحموم که اومدی بیرون
ببینی حو
لهات گرمه !To clear your last exam.

آخرینامتحانت رو پاس کنیTo receive a call from someone, you don’t see a lot, but you want to.

کسی
که
معمولا
زیاد نمی بینیش ولی
دلتمیخواد ببینیش بهت تلفنکنهTo find money in a pant
that you haven’t used since last year.

توی
شلواری
که
تو سال
گذشته
ازش استفاده
نمیکردی پول پیدا کنیTo laugh at yourself
looking at mirror, making faces.

برایخودت تو آینه شکلک در
بیاری
وبهش بخندی
!!!

Calls
at midnight that last for hours
.

تلفن نیمهشب داشته باشیکه ساعتها همطولبکشه

To
laugh without a reason
.

بدون دلیلبخندی

To
accidentally hear somebody say something good about you
.

بطورتصادفی بشنوی که یک نفردارهازشما تعریف می کنه

To
wake up and realize it is still possible to sleep for a couple of hours
.

از خوابپاشی و ببینی که چند ساعتدیگههممی تونی بخوابی !

To hear a song that
makes you remember a special person.

آهنگیروگوش کنی که شخص خاصی رو
به یاد
شمامی یاره

To
be part of a team
.

عضو یکتیمباشی

To watch the sunset from
the hill top.

از
بالای
تپه
به غروب خورشید نگاه کنی

To make new friends.

دوستایجدید پیدا کنی

To
feel butterflies
!

In the stomach every
time that you see that person
.

وقتی "اونو" میبینی دلتهریبریزه پایین !

To
pass time with your best friends
.

لحظات خوبی رو با دوستانتسپریکنی

To
see people that you like, feeling happy
.

کسانی
رو که
دوستشون
داری رو خوشحال
ببینی

See an old friend again
and to feel that the things have not changed.

یهدوستقدیمی رو دوباره ببینید وببینیدکه فرقی نکرده

To
take an evening walk along the beach
.

عصر که شدکنار ساحل قدم بزنیTo have somebody tell you that he/she loves you.

یکیروداشته باشی که بدونید
دوستت
دارهTo laugh …….laugh. ……..and laugh …… remembering stupid


things done with stupid friends.

یادت
بیاد
که
دوستای احمقت چه کارهای
احمقانه
ای کردند و بخندی
وبخندی و

…….. باز هم بخندیThese are the best
moments of life….

اینهابهترین لحظه های زندگی
هستند

Let us learn to cherish
them.

قدرشون
روبدونیم"Life is not a problem to be solved, but a gift to be enjoyed"

زندگی
یک
مشکل نیست که باید حلش
کرد بلکه یک
هدیه
است که باید ازش لذت برد

************ ****

وقتیزندگی 100 دلیلبرای گریه کردنبهتو نشان میده تو 1000 دلیل

برایخندیدن به اون نشون بده.

(چارلیچاپلین)

 

/ 9 نظر / 15 بازدید
ویولون

ايـטּ ڪـہ ڪسي قصـכ כلگرم ڪرכטּ آכم راכاشتہ باشـכاصلا چيز ڪمي نيست ،خصوصا اگر آכمي باشـכ ڪـہ بہ طور معجزه آسايي هنوز כوستت כارכ . . . ! - فيليپ راث

شعرناب

شعرناب .::. سایت شعر , سایت ادبی , نقد تخصصی شعر WWW.SHERENAB.COM مجموعه اشعار شاعران معاصروجوان،بزرگترین سایت ادبی شعر و ادب فارسی،نقد تخصصی،داستان،شعر کوتاه،شعر نیمائی ،سپید،کلاسیک،غزل،افراغ اندیشه و ترانه

soooooooobi

گاهی دلت از سن و سالت می گیرد میخواهی کودک باشی کودکی به هر بهانه ای به آغوش غمخواری پناه می برد و آسوده اشک می ریزد بزرگ که باشی باید بغض های زیادی را بی صدا دفن کنی

soooooooobi

واقعا اینا لحظه های قشنگیه

زبل خان

بسیار زیبا و جالب بود واقعا از خوندنش لذت بردم[قلب]