نـــارگیـــــله

گر نگهدار من آن است که من میدانم ، شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد

مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
20 پست
تیر 93
27 پست
خرداد 93
6 پست
عشق
11 پست
خدا
13 پست
نارگیله
75 پست
طنز
18 پست
یا_مهدی
1 پست
توصیه
3 پست
‌پدر
1 پست
مادر
1 پست
یا_حسین
1 پست
یا علی
1 پست
یا_علی
2 پست
گل
1 پست
ماه_تولد
1 پست
زندگی
11 پست
جوک
1 پست
فقر
2 پست
جامعه
1 پست
هنرمندان
1 پست
ستاره_ها
1 پست
شهریار
1 پست
تست_هوش
1 پست
دعا_کردن
4 پست
جن
1 پست
بی_پولی
1 پست
کابوس
1 پست
رنگ_چشم
1 پست
گاندی
1 پست
ریاضی
1 پست